Välkommen till Amnesty 232

Vare sig om du är här för att du är nyfiken på vad vi sysslar med, om du vill gå med och bli aktiv i gruppen eller något helt annat så är du jättevälkommen hit. Har du några frågor så finns det kontaktmöjligheter här.

 

Vi ser jättegärna att du blir aktiv hos oss och bidrar med det som just du är duktig på. Det spelar ingen roll om det är något smått eller stort för i slutändan blir även små saker stora och gör märkbar skillnad. Det där är en väldigt viktig sak att komma ihåg, att inte stirra dig blind på att det du kan göra är för smått för att göra skillnad. Hade vi enbart tittat på det vi gör som enskilda händelser så hade det varit väldigt meningslösa saker men med tanke på att allting påverkar sin omgivning så innebär det att allt som vi gör har en effekt på människor omkring oss. Det blir som ringar i vattnet, det sprider sig. Ju fler ringar på vattnet, desto större blir vågorna och det är just det som leder till att vi kan påverka ledare runtom i världen till att lyssna på oss och ta beslut som följer de mänskliga rättigheterna. Det är absolut inte alltid det fungerar och det är där du kommer in, en sten till som kan skapa ringar på vattnet så att vi kan påverka ännu fler, ännu starkare och ännu tydligare.

 

Känner du att du inte har tid att engagera dig aktivt så går det självklart bra att bli stödmedlem.

Aktuellt

  • Egypten

    4 juli 2013: Efter avsättandet av president Mursi uppmanar nu Amnesty egyptiska säkerhetsstyrkor, inklusive armén, att göra allt som står i deras makt för att skydda de mänskliga rättigheterna och säkerheten för alla i Egypten, oavsett politisk tillhörighet. Kraven i Amnestys kampanj för Egypten kvarstår. Bakgrund: Mer än två år har gått sedan revolutionen i...

    Read More...

  • SRR

    De sexuella och reproduktiva rättigheterna (SRR) är helt centrala i en människas liv. De innefattar rätten att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Du ska själv få välja vilken typ av relation du vill ha och med vem, om och när du vill ha sex - och med vem. Du ska själv få bestämma om och i så fall med vem du ska gifta sig med, om och...

    Read More...

Egypten

4 juli 2013: Efter avsättandet av president Mursi uppmanar nu Amnesty egyptiska säkerhetsstyrkor, inklusive armén, att göra allt som står i deras makt för att skydda de mänskliga rättigheterna och säkerheten för alla i Egypten, oavsett politisk tillhörighet. Kraven i Amnestys kampanj för Egypten kvarstår.

Bakgrund: Mer än två år har gått sedan revolutionen i Egypten bröt ut den 25 januari 2011. Myndigheterna har ännu inte skipat rättvisa, trots upprepade uttalanden som hedrar de dödade demonstranterna. Kränkningar mot mänskliga rättigheter pågår dessutom fortfarande i landet.

Tidslinje över vad som har hänt fram till april 2013 >

De 18 dagar av manifestationer och protester som skakade om Egypten år 2011 ledde till diktarurens fall, krävde omkring 840 människors liv och lämnade fler än 6 600 skadade. Sedan dess har varje ny tjänsteman som tillträtt hyllat "martyrerna". Ändå har alla underlåtit att få de ansvariga för deras död ställda inför rätta. Inte heller har de anhöriga fått fullständiga förklaringar till omständigheterna kring dödsfallen.

Militärens övergrepp

Kort efter att han tillträdde i juni 2012 tillsatte president Mursi en undersökningskommission med uppdrag att utreda de övergrepp som skedde mellan mellan 25 januari 2011 och den 30 juni 2012. Kommissionen skulle samla in bevis och information samt identifiera förövare och medskyldiga. Den 8 januari 2013 lämnades slutrapporten över till presidenten, men har ännu inte offentliggjorts eller delgivits i sin helhet till offrens anhöriga.

I de delar från rapporten som har läckt ut finns uppgifter om att armén varit inblandad i dödande, påtvingade försvinnanden, tortyr och annan misshandel. Myndigheternas svar på denna information är oroande. Den allmänne åklagaren sa i ett uttalande att uppgifterna om arméns övergrepp “inte kan tolkas som bevis”. Han sa också att det är upp till militären att själva utreda anklagelserna. Även president Mursi var inne på samma linje i sitt uttalande där han avvisade varje “skymfning” av arméns rykte.

Skyldiga går fria

Amnesty International har i rapporter dokumenterat brott mot mänskliga rättigheter som begicks när Högsta militärrådet styrde. Men hittills är det bara tre lägre rankade officerare som dömts för övergrepp på demonstranter. Domstolar har regelbundet friat högre tjänstemän och säkerhetspersonal för deras inblandning i tillslagen mot upproret. I en del fall har frianden skett på grund av brist på bevis eller för att domstolen fann att den anklagade använt sig av sin rätt till självförsvar. Detta trots bevis om övervåld och dödligt våld även i situationer där det inte varit nödvändigt.

I januari upphävde en överdomstol domen mot förre presidenten Mubarak för hans roll i det dödliga våldet mot demonstranter under upproret. En ny rättegång kommer att inledas nu i maj där även den förre inrikesministern och flera andra kommer att prövas. Det är ännu oklart om bevis från undersökningskommissionens rapport kommer att användas.

Våldet fortsätter

Den allmänne åklagaren har lovat att genomföra nya utredningar och rättgångar mot dem som friats för dödandet av demonstranter om nya bevis framkommer. Men trots alla löften råder straffrihet fortfarande i Egypten. Rapporter har fortsatt att komma om grova kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med protester mot president Mursis regim. Demonstrationer fortsätter att mötas med grovt våld och människor dödas och såras, men ingen ställs till svars.

Amnesty har även dokumenterat systematiska övergrepp mot kvinnor av armén och säkerhetsstyrkor, däribland övergreppen på kvinnliga demonstranter och sexuellt våld mot dem. Exempel på detta är de påtvingade "oskuldstesterna". Kvinnor utsätts också för omfattande sexuella trakasserier och våld på gatorna, arbetsplatsen och i hemmet.

Angrepp för att tysta kvinnor

Det sexuella våldet har hamnat i rampljuset under de senaste månaderna efter en rad attacker mot kvinnliga demonstranter. Genom berättelserna från dem som utsatts för övergrepp är det tydligt hur attackerna följer ett mönster: En grupp av män ger sig på en ensam kvinna eller skiljer henne från dem hon är i sällskap med. Gruppen växer snabbt, bildar en cirkel runt kvinnan och männen börjar tafsa på henne över hela kroppen och försöker slita av kläderna.

Angreppet kan pågå från några minuter upp till över en timme. De vapen som används vid attackerna, till exempel knivar och käppar, används också för att mota bort dem som kommer till kvinnans hjälp. Många kvinnorättsaktivister tror att övergreppen är organiserade - möjligen av statliga aktörer - med syfte att tysta kvinnor, hindra dem från att delta i protester och på så sätt utesluta dem från det offentliga rummet och den politiska debatten.

Vad gör Amnesty?

Amnestys nuvarande kampanj syftar till att lyfta den allvarliga situationen i Egypten. Vi uppmanar myndigheterna att få ett slut på den kultur av straffrihet som råder och anta en handlingsplan mot sexuellt våld.

Amnesty har även tidigare, under många år, arbetat för mänskliga rättigheter i Egypten. Vi har ställt krav på makthavare att säkerställa människors rättigheter att fredligt protestera. Vi har agerat för individer och följt speciellt det allvarliga läget för kvinnors rättigheter. Vi har krävt rättvisa för de människor som blivit dödade eller utsatta för övergrepp under demonstrationer.

Redan dagen innan president Mursi tillträde, den 29 juli 2012, uppmanade vi honom att stoppa polis och säkerhetsstyrkors våld och sexuella övergrepp mot demonstranter. Amnesty har även protesterat mot nya regler som förbjuder frivilligorganisationer i Egypten att ha kontakt med internationella organisationer utan tillstånd från egyptiska säkerhetsorgan. Det omfattar sannolikt såväl FN-organ som internationella människorättsorganisationer.

Till kampanjen >

You are here: Hem